2018.07.27

  • MEDIA

『マネコン』の「会社を強くする社内活性化施策」に執行役員・経営本部長の保田のインタビューが掲載されました